Поводження з небезпечними відходами

кoмплeкcне oбcлугoвувaння oпepaцiй у сфері пoвoджeння з нeбeзпeчними вiдxoдaми

 

    Послуги    

Товариство з обмеженою відповідальністю «КІВАЧ» пропонує надання послуг з комплексного обслуговування операцій поводження з небезпечними відходами

Роботи зі збирання та зберігання для подальшого оброблення, знешкодження відходів:

 • Відпрацьовані нафтопродукти, непридатні до використання за призначенням, у тому числі моторні, індустріальні масла та їх суміші;

 • відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані;

 • відходи, що містять як складові або забруднювачі ртуть, у тому числі відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади;

 • відходи розчинів кислот чи основ (осад), хімічні речовини;

 • відходи виробництва, одержання і застосування фармацевтичних препаратів;

 • відходи, що містять переважно неорганічні компоненти, до складу яких можуть входити метали та органічні матеріали;

 • відходи виробництва, одержання і застосування біоцидів та фіто фармацевтичних;

 • продукція у якої прострочений термін придатності чи не придатні для використання за призначенням;

 • відходи забруднені нафтопродуктами, промаслене ганчір'я, промаслений пісок та фільтри;

 • відходи речовин або вироби, які містять або забрудненні ПХБ;

 • макулатура; скло бій; текстильні відходи; відходи полімерні, офісна оргтехніка, пластмас;

 • відходів харчового виробництва, будівельного сміття,  відходи гумові,  зношені шини;

 • гальванічні шлами ливарних виробництв(рідкі, пастоподібні, тверді I - IV класів небезпеки);

 • відходи лакофарбових матеріалів, не придатні до використання клеї,  парфуми, косметика;

 • відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії;

 • відходи, які складаються або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності;

 • відходи виробництва, одержання і застосування чорнила, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи;

 • відходи виробництва, виготовлення і застосування смол, латексів, пластифікаторів, клеїв/зв’язуючих матеріалів;

 • клінічні та подібні їм відходи, а саме – відходи, що виникають у результаті медичного догляду, ветеринарної чи подібної практики, і відходи, що утворюються у лікарнях або інших закладах під час досліджень, догляду за пацієнтами або при виконанні дослідницьких робіт.

 

ТОВ "Ківач"

Logo PNG.png

Діяльність ТОВ «КІВАЧ»

зі збирання, зберігання, оброблення та знешкодження небезпечних відходів

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кiвaч» кepуючиcь вимoгaми cт. 34 Зaкoну Укpaїни    "Пpo вiдxoди", п. 14 cт. 7 Зaкoну Укpaїни "Пpo лiцeнзувaння видiв гocпoдapcькoї дiяльнocтi" та стандарту ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) здiйcнює дiяльнicть зі збиpaння, збepiгaння, oбpoблeння, знeшкoджeння безпечних та нeбeзпeчниx вiдxoдiв за адресою: 07100, Україна, Київська область, м. Славутич, с. Лісне, вул. Індустріальна, буд. 1.

Підприємством організовано комплекс зі збepiгaння, oбpoблeння тa знeшкoджeння відходів органічного та неорганічного походження з використанням окремих дільниць:

 

 • Навіс з майданчиком;

 • Дільниця знешкодження відходів рослинного та тваринного походження, біологічних, медичних, харчових, комунально-побутових, ветеринарних та інших відходів;

 • Дільниця знешкодження (знищення) рідких горючих відходів;

 • Дільниця знешкодження відходів кислот;

 • Дільниця знешкодження відходів, що містять як складові або забруднювачі ртуть, сполуки ртуті;

 • Дільниця оброблення полімерних відходів.

Для збирання, зберігання небезпечних відходів підприємством використовується спеціальна тара:

 

 • Відходи І класу небезпеки, відповідно до їх агрегатного стану, зберігають у герметичній тарі (металеві чи поліетиленові діжки, контейнери, цистерни).

 • Відходи ІІ класу небезпеки зберігають у металевих чи поліетиленових діжках, контейнерах, поліетиленових мішках, пакетах, коробах та інших видах спеціальної тари, що запобігає розповсюдженню небезпечних речовин (інгредієнтів).

 • Відходи ІІІ класу небезпеки зберігають у тарі, що забезпечує локалізоване зберігання, дозволяє виконувати вантажно-розвантажувальні та транспортні роботи і виключає розповсюдження у навколишнє природне середовище шкідливих речовин.

 

Всі відходи, що надходять, перед розвантаженням і сортуванням підлягають обов'язковому дозиметричному контролю.  

В процесі експлуатації виробничих, побутових та інших приміщень, споруд, обладнання, устаткування, транспортних засобів, тари та ємностей, підприємство забезпечує працівників засобами колективного захисту і ефективне їх використання; здійснює заходи, спрямовані на запобігання захворюванням, отруєнням, травмам; підтримує екологічну безпеку людей.

 

Дозвільні документи

Ліцензії ТОВ "Ківач"

License 1.PNG
License 2.PNG
License RS.PNG

Сертифікати

ISO.jpg
 

    Контакти    

Контактна інформація ТОВ "Ківач"

smoke_PNG966.png
smoke_PNG966.png
smoke_PNG966.png
smoke_PNG966.png

07100, Україна, Київська обл., м. Славутич,
с. Лісне, вул. Індустріальна, буд.1

+38 (050) 351 99 37   +38(044) 507 11 57

+38 (050) 351 99 47   

​       

smoke_PNG966.png
smoke_PNG966.png
smoke_PNG966.png
smoke_PNG966.png
smoke_PNG966.png
smoke_PNG966.png
smoke_PNG966.png
smoke_PNG966.png
smoke_PNG966.png
smoke_PNG966.png
smoke_PNG966.png