Перелік видів небезпечних відходів, на поводження з якими ТОВ «Ківач»

видано ліцензію Міністерством екології та природних ресурсів України

Найменування небезпечних відходів з ліцензії  Серії АЕ, № 460726

Номер, згідно з переліком Базельської конвенції

Номер Y

КОД ОЕСР

Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх суміші). Відходи, забруднені нафтопродуктами – промаслене ганчір’я, пісок, деревина, тирса, папір, відпрацьовані фільтри.

А3020

Y 8

AC030

Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії.

А4060

Y9

AD060

Відходи, які складаються або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності.

A4140

Відходи виробництва, одержання і застосування чорнила, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи.

A4070

Y12

AD070

Відходи виробництва, виготовлення і застосування смол, латексів, пластифікаторів, клеїв/зв'язуючих матеріалів.

А3050

Y13

AC090

Відходи, що містять як складові або забруднювачі: ртуть, сполуки ртуті (у тому числі відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що містять ртуть).

A1030

Y29

Відходи і брухт електричних та електронних вузлів, що містять компоненти, такі, як акумуляторні батареї або інші батареї.

A1180

Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані.

A1160

Y31

AA170

Відходи розчинів кислот чи основ.

A4090

Y34/Y35

AD110/AB110

Гальванічний шлам.

A1050

Y17

AA120

Відходи виробництва, одержання і застосування фармацевтичних препаратів.

A4010

Y2/Y3

AD010

Клінічні та подібні їм відходи, а  саме - відходи, що виникають у результаті медичного догляду, ветеринарної чи подібної практики, і відходи, що утворюються у лікарнях або інших закладах під час досліджень, догляду за пацієнтами або при виконанні дослідницьких робіт.

A4020

Y1

Відходи, речовини або вироби, які містять, складаються або забруднені ПХБ.

A3180

Y10

RA010

Відходи упаковок та контейнерів, які містять сполуки, наведені у додатку 2 до Положення (3), в кількості, достатній для виявлення небезпечних властивостей, наведених у переліку (2).

A4130

Відходи негалогенованих органічних розчинників, за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів.

A3140

Y42/Y6

AC210

Відходи галогенованих або негалогенованих залишків після операцій відновлення органічних розчинників методом дистиляції.

A3160

Y45

AC230

Відходи хімічних речовин, отримані під час проведення науково-дослідних робіт чи навчального процесу, які ще не ідентифіковані, та/або які є новими, а їх вплив на людину та/або довкілля невідомий.

A4150

Y14

Відходи рідких теплоносіїв.

A3040

AC050